กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารอบ shortlist 8 ทีมสุดท้ายการประกวด THE Awards Asia 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้ารอบ shortlist 8 ทีมสุดท้าย การประกวด THE Awards Asia 2024 รางวัลผลงานที่โดดเด่นในการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม (Outstanding Contribution to Environmental Leadership)ผลงาน เรื่อง นักวิจัยไทยบ้าน สานพลังอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน “Local Thai Researchers Weaving the Power of Sustainable Soil” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส และคณะ
ประกาศผลวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567
-----------------
ประกาศรางวัลในงาน THE Asia Universities Summit ประเทศมาเลเซีย วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

วันที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin