กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

VDO รับการตรวจประเมิน

กดเพื่อรับชม >>> VDO นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2565

กดเพื่อรับชม >>> VDO นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2564

กดเพื่อรับชม >>> VDO นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2563

กดเพื่อรับชม >>> VDO นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2562

กดเพื่อรับชม >>> VDO นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2561

กดเพื่อรับชม >>> VDO นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2560

กดเพื่อรับชม >>> VDO นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2559

กดเพื่อรับชม >>> VDO นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2558

กดเพื่อรับชม >>> VDO นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2557

กดเพื่อรับชม >>> VDO นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2556

กดเพื่อรับชม >>> VDO นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2555

กดเพื่อรับชม >>> VDO นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่