กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ติดต่อเรา

กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลืมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 
   
                        ::  044-009-009 ต่อ 9430 / 1544 หรือ 044-247-016
   
::  qa@nrru.ac.th
   
::  https://qa.nrru.ac.th/
   
::  https://www.facebook.com/qa.nrru

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 31 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin